skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Animal Science je ve dnech 25. – 27. 4. 2023 prezentován na „19. mezinárodním symposiu: Konzervace krmiv“, které se koná v Brně. ČAZV tímto děkuje koeditorovi Ing. Filipovi Jančíkovi, Ph.D. za osobní prezentaci časopisu na uvedené odborné akci. Účastníci symposia mají k dispozici také propagační materiály a výtisky časopisu.

Zpátky nahoru