skip to Main Content

Vědecký časopis Agricultural Economics (AGRICECON) byl představen účastníkům konference IAMO Forum 2022 “Enhancing resilience in a post-pandemic era: challenges and opportunities for rural development”. Konference, organizovaná IAMO, společně s International Food Policy Research Institute (IFPRI), se konala v termínu 22. – 24. 6. 2022 v německém Halle a zaměřovala se na dopady pandemie COVID-19 na zemědělskou ekonomiku. Koeditorka časopisu AGRICECON Dr. Jarmila Curtiss na ní představila časopis předním zahraničním odborníkům v oblastech zemědělské ekonomiky.

Vedení ČAZV děkuje koeditorce časopisu AGRICECON Dr. Jarmile Curtiss za propagaci časopisu na této konferenci.

Zpátky nahoru