skip to Main Content

Základním posláním ČAZV je trvalé zvyšování vědecké úrovně výzkumné činnosti a úrovně vzdělávání v resortu zemědělství. Hlavním úkolem ČAZV je účinně přispívat k popularizaci vědeckých poznatků. ČAZV je největším vydavatelem impaktovaných vědeckých zemědělských časopisů v České republice, díky kterým cíleně propaguje transfer výsledků výzkumu do praxe, což je jeden z hlavních cílů akademie daných Zřizovací listinou. ČAZV vydává celkem jedenáct vědeckých časopisů, z nichž devět má udělen impakt faktor (Web of Science, dále WoS). Časopisy jsou indexovány i v celé řadě dalších významných světových databázích (např. Scopus, Google Scholar, CrossRef).

Za odbornou a vědeckou kvalitu vydavatelské činnosti, odborný a vědecký rozvoj jednotlivých časopisů (získání impakt faktoru u neimpaktovaných časopisů, udržení a zvyšování impakt faktoru časopisů, zvyšování kvality časopisů) či dodržování etického kodexu odpovídá nejen předseda předsednictva ČAZV prostřednictvím předsedy Vydavatelské rady, ale v první řadě jednotlivé redakční rady, v čele se jmenovanými editory.

V průběhu roku 2019 byla jmenována novou editorkou časopisu Czech Journal of Food Sciences (CJFS) prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Ke konci roku 2019 byli náměstkem ministra zemědělství jmenováni noví editoři časopisu Reserch in Agricultural Engineering prof. Dr. Ing. František Kumhála a časopisu Journal of Forest Science prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

V červnu 2020 byly ve WoS zveřejněny nové hodnoty impakt faktorů (dále IF) vědeckých časopisů ČAZV. Vývoj IF je pro časopisy ČAZV stabilní, u části časopisů došlo k výraznému růstu jeho hodnoty, u některých časopisů hodnoty IF mírně poklesly. Časopis Plant, Soil and Environment vedený prof. Vaňkem je dlouhodobě umístěn ve druhém kvartilu kategorie „Agronomy“ databáze WoS.

Vývoj impakt faktoru 1993-2019

Časopis

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Plant. Soil and Environment

0.000

0.008

0.170

0.214

0.168

0.192

0.256

0.237

0.333

0.276

0.275

Czech Journal of Animal Science

0.019

0.042

0.063

0.255

0.214

0.192

0.195

0.172

0.147

0.187

0.217

0.217

0.254

Veterinární medicína

0.076

0.088

0.250

0.162

0.213

0.231

0.220

0.188

0.348

0.204

0.608

0.790

0.621

 

Časopis

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Q (WoS, 2019)

Agricultural Economics

 

 

 

0.716

 

0.325

0.442

0.482 

0.789

0.706

1.0

1.106

Q3 Economics, Q4 Agr.Ec.

Czech Journal of Animal Science

0.421

0.633

0.735

1.008

1.190

1.079

0.922

0.871

1.183

0.809 

0.741

0.955

1.008

0.835

Q3 Agric., Dairy & Anim.

Czech Journal of Food Sciences

0.387

0.448

0.472

0.602

0.413

0.522

0.685

0.741

0.675

0.728

0.787

0.868

0.846

0.932

Q4 Food Sc. & Tech.

Czech Journal of Gen. and Plant Breeding

 

 

 

 

0.594

0.532

0.385

0.486

0.364

0.476

0.532

0.467

0.652

0.8

Q4 Agron., Q4 Plant Sc.

Horticultural Science

 

 

 

0.600

0.533

0.477

0.786

0.920

0.586

0.436 

0.566

0.5

0.623

0.925

Q3 Horticulture

Plant Protection Science

 

 

 

 

 

 

 

 

0.597

0.661 

0.742

1,076

1.464

1.13

Q3 Agron., Q3 Plant Sc.

Plant, Soil and Environment

0.697

1.076

1.078

1.113

1.113

1.226

1.039 

1.225

1.421

1.337

1.324

Q2 Agronomy

Soil and Water Research

 

 

 

 

 

 

0.333

0.615

0.659

0.580

0.934

0.882

1.21

0.982

Q4 Soil Sc., Q4 Water Res.

Veterinární medicína

0.624

0.645

0.659

0.644

0.594

0.748

0.679

0.756

0.639

0.560

0.489

0.434

0.636

0.588

Q3 Veterinary Sciences

Tabulka níže dále zobrazuje vývoj pětiletého IF, který vyjadřuje pozitivní trend v nárůstu citovanosti časopisů.

Vývoj 5-Year Impact Factor

Časopis

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Agricultural Economics

 

 

0.310

0.378

0.477

0.751

0.643

0.842

1.209

Czech Journal of Animal Science

0.969

1.000

0.857

1.073

0.988

0.966

1.061

1.12

1.103

Czech Journal of Food Sciences

0.676

0.858

0.839

0.881

1.092

1.048

1.107

1.223

1.322

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

0.490

0.535

0.728

0.631

0.581

0.641

0.859

Horticultural Science

0.882

0.905

0.675

0.738

0.818

0.819

0.719

1.068

Plant Protection Science

 

 

 

 

 

 

 

1.272

1.361

Plant. Soil and Environment

1.040

1.207

1.279

1.407

1.272

1.463

1.53

1.591

1.724

Soil and Water Research

0.691

1.146

1.11

1.233

1.219

Veterinární medicína

0.890

0.893

0.874

0.818

0.921

0.878

0.764

0.877

0.749

„Děkuji editorům za jejich příkladnou práci v rámci vedení redakčních rad našich časopisů, díky kterým u mnohých časopisů spatřujeme pozitivní růst hodnoty impakt faktoru. Děkuji také všem koeditorům a členům redakčních rad za jejich vytrvalou práci pro časopisy a všem redaktorkám ČAZV za jejich kvalitní práci. Věřím, že společnými silami dospějeme k dalšímu zvýšení hodnoty impakt faktorů a umístění většího počtu našich časopisů v prvních dvou kvartilech. Zájem autorů publikovat v časopisech ČAZV neustále roste, počty článků zaslaných do redakce narůstají, věřím, že tento trend bude pokračovat i nadále“, uvedla ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

V současné době dochází na ČAZV díky aktivnímu jednání Vydavatelské rady k řadě změn, které napomáhají jak k plnění legislativních opatření, tak ke zlepšení vydavatelské činnosti a redakční práce. V uplynulém roce byla například zavedena možnost registrace ORCID čísel autorů článků v redakčním systému a jejich zveřejnění u jména autora v online publikovaném článku. Velkým úspěchem v roce 2019 bylo zařazení časopisu Journal of Forest Science do Core Collection Web of Science v rámci databáze Emerging Sources Citation Index. Časopis je nyní ve sledování a čeká na přidělení Impakt faktoru.

Své výsledky výzkumů můžete publikovat ve vědeckých časopisech ČAZV, které pokrývají širokou škálu zemědělských oborů. Neváhejte se podívat na webové stránky časopisů www.agriculturejournals.cz.

 

Zpátky nahoru