skip to Main Content

Národní zemědělské muzeum v Praze (NZM) připravilo mezinárodní vědeckou konferenci s názvem „Antonín Švehla – český sedlák, politik a státník“ věnovanou jednomu ze zakladatelů a významných protagonistů vývoje Československé republiky 20. let dvacátého století. Konference se konala u příležitosti jeho 150. výročí narození ve dnech 13.–14. dubna v NZM v Praze. Během konference vystoupila řada řečníků, kteří přiblížili Švehlovu nevšední osobnost, poukázali na to, jak se Švehla jevil a jeví v průběhu času a jaký odkaz jeho myšlenky a činnost zanechaly do dnešní doby.

Vystoupení se věnovala oblastem napříč činnosti Švehly jako politika, sedláka, manžela, agrárníka, i člověka, jenž pokládal základy československé demokracie.

Záštitu nad konferencí poskytli předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, předseda vlády České republiky Petr Fiala, ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Připomenutí a uchování historických momentů, odkazu a myšlenek významných osobností z oboru zemědělství se věnuje také ČAZV. Agrární historií se zabývá odbor agrárních dějin (OAD), jehož předsedou je právě generální ředitel Národního zemědělského muzea Ing. Zdeněk Novák. ČAZV podpořila konání konference o Antonínu Švehlovi a připravila materiálovou studii o vlivu Antonína Švehly na tehdejší Československou akademii zemědělskou (ČAZV) i dnešní ČAZV. Článek bude publikován v časopise Prameny a studie, který vydává NZM. Antonín Švehla byl členem ČAZ a po jeho smrti byl zvolen jejím čestným členem. Během konference měli návštěvníci možnost seznámit se s činností ČAZV a prohlédnout si odborné časopisy z vydavatelství ČAZV.

 

Zpátky nahoru