skip to Main Content

P O Z V Á N K A

na plenární zasedání členů ČAZV, které se bude konat v úterý dne 6. března 2018 od 10,00 hod. 
v aule Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

 

Hlavní odborné téma

Veterinární hygiena

Jako hosté jednání jsou pozváni: ministr zemědělství ČR Ing. Jiří Milek, ministr životního prostředí ČR Mgr. Richard Brabec, členové Predsednictva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, zástupci Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí PSP ČR a Senátu parlamentu ČR, rektoři univerzit, ředitelé výzkumných ústavů, představitelé Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Zemědělského svazu ČR, Svazu vlastníků půdy ČR, aj.

Pořad jednání:  

  1. Zahájení a přivítání hostů
  2. Činnost ČAZV v minulém období – RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda ČAZV
  3. Vystoupení hostů
  4. Ocenění členů ČAZV
  5. Odborná část jednání:

          –  doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., předseda Odboru veterinárního lékařství ČAZV

              Úvod do problematiky veterinární hygieny

          – MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy

             Výsledky veterinárního dozoru v oblasti veterinární hygieny

          –  prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.

             Úspěchy Státní veterinární služby při tlumení infekčních chorob hospodářských zvířat

  1. Diskuse
  2. Závěr
  3. Plenární zasedání odborů po 13. hod.

 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

předseda ČAZV

Zpátky nahoru