skip to Main Content

na jednání Předsednictva ČAZV,

které se bude konat v úterý dne 5. ledna 2016 od 10,00 hod. v Modrém salonku, Slezská 7, Praha 2

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva ze dne 1.12. 2015
 3. Příprava nového programu „Země“ – Ing. P. Adam, Ph.D.
 4. Příprava koncepce zemědělského výzkumu – P. Adam, Ph.D., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 5. Vydavatelská činnost ČAZV, plnění úkolů z rozšířeného zasedání Předsednictva – Ing. R. Vácha, Ph.D., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 6. Prezentace ČAZV vůči veřejnosti, publikace výsledků výzkumu 2015 – 2016, dohoda o spolupráci s týdeníkem Zemědělec –
  všichni členové Předsednictva, RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 7. Upřesnění činnosti Předsednictva v roce 2016 – Ing. V. Podrázský, CSc.
 8. Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky na rok 2015 – doplnění pravidel soutěže –
  Ing. P. Adam, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 9. Různé
 10. Závěr
Zpátky nahoru