skip to Main Content

ve středu dne 24. srpna 2016  od 10,00 hod. v zasedací místnosti Vyšší odborné školy lesnické a
Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická 55

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 28.6. 2016
 3. Příprava předání ocenění soutěží ministra zemědělství
  předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 4. Informace o vyhlašovaných soutěžích NAZV a jejich vyhodnocení
  P. Adam, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 5. Informace o vydavatelské činnosti na úseku VČ
  Ing. R. Vácha, Ph.D.
 6. Prezentace ČAZV vůči veřejnosti, publikace výsledků výzkumu 2016 – 2017,
  dohoda o spolupráci s týdeníkem Zemědělec
  RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
 7. Různé
 8. Závěr

Na jednání Předsednictva naváže od 13,30 hod. exkurze školy a odborný výklad s prohlídkou arboreta.

Zpátky nahoru