skip to Main Content

ve středu dne 23. srpna 2017 od 10,00 hod.v přednáškovém sále minipivovaru ZF JČU v Českých Budějovicích, Na Zlaté stoce 690, 370 05  České Budějovice

Pořad jednání: 

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z jednání Předsednictva 27.6.2017
 3. Předání ocenění soutěží ministra zemědělství – organizační zabezpečení
 4. Zajištění účasti ČAZV na ZŽ, všichni členové Předsednictva
 5. Personální změny v sekretariátu ČAZV – představení nové tajemnice ČAZV, RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 6. Příprava rozšířených zasedání Předsednictva v říjnu a listopadu 2017
 7. Zajištění organizace a programu semináře rozšířeného zasedání Předsednictva ke vzdělávání v oboru zemědělství – seminář UEAA,
  doc. Ing. T. Doucha, CSc.
 8. Různé
 9. Závěr                                      

Na jednání navazuje od 13,30 hod. rozšířené zasedání Předsednictva.

                                                                                                                                                  RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
                                                                                                                                                  předseda ČAZV 

Zpátky nahoru