skip to Main Content

 

Termín konání: ve středu 23. srpna 2017 od 13,30 hod.

Místo konání: v přednáškový sál minipivovaru ZF JČU v Českých Budějovicích,
Na Zlaté stoce 690, 370 05 České Budějovice

Problematika odborného vzdělávání v oboru zemědělství

Pořad jednání:

1. Zahájení  – doc. Ing. T. Doucha, CSc., ÚZEI
2. Informace o odborném vzdělávání v gesci rezortu MZe –  Ing. P. Adam, Ph.D., MZe
3. Zemědělské vzdělávání v mezinárodních souvislostech –  prof. Ing. M. Slavík, CSc., IVP ČZU
4. Odborné vzdělávání v zemědělství na ZF JU –  Ing. K. Suchý, Ph.D., ZF JČU
5. Diskuse
6. Závěr

Zpátky nahoru