skip to Main Content

 

        Pořad jednání:

 1. Zahájení

 2. Kontrola zápisu z jednání Předsednictva 23. 8. 2017

 3. Úprava Statutu k udělování medailí

  všichni členové Předsednictva

 4. Pravidla pro přijímání nových členů do ČAZV

  všichni členové Předsednictva

 5. Vydavatelská činnost – novelizace Statutu redakčních rad a nově připravený Statut vydavatelské rady
  tajemnice ČAZV, vedoucí redaktorka, všichni členové Předsednictva

 6. Výsledky voleb do Kontrolního výboru

  tajemnice ČAZV

 7. Porada ředitelů výzkumných organizací a zástupců vysokých škol k přijímání nových členů do ČAZV

  všichni členové Předsednictva

 8. Informace o konferenci EURAGRI a seminář UEAA Brusel

  J. Nedělník, Ph.D., doc. Ing. T. Doucha, CSc.

 9. Různé – PR akademie

 10. Závěr

                                              

Zpátky nahoru