skip to Main Content

22.9.2017

Komise pro hodnocení výsledků (KHV) na svém 98. zasedání konaném 18. září 2017 doporučila, aby byly zpřístupněny tabulky č. 3,
č. 4 a č. 5prac (dle přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013-2016).

Tabulka č. 3 – výpis všech hodnocených výsledků, které byly zařazené do Hodnocení 2016 v rámci Pilíře I. a Pilíře II.

Tabulka č. 4 – výpis výsledků vyřazených z Hodnocení OVHP a odbornými a poradními orgány RVVI.

Tabulka č. 5prac – výpis výsledků hodnocení VO dle Pilíře III.

Výzkumné organizace se mohou vyjádřit k Tabulce č. 4. Pokud se domnívají, že daný výsledek byl vyřazen neoprávněně, mohou ve sloupci A (Vyjádření poskytovatele) uvést konkrétní odůvodnění pro zpětné zařazení výsledku do Hodnocení 2016. Ve vyjádření nelze požadovat opravu údajů předaných do RIV nebo žádat o zařazení dalších výsledků.

V případě uznání oprávněnosti připomínky zaslané RVVI, bude výsledek zařazen zpět do Hodnocení.

Vyjádření ve formě zpětného zaslání Tabulky č. 4 předají výzkumné organizace poskytovateli MZe do 20. října 2017 na adresu jan.budsky@mze.cz, v kopii na adresu viktor.mares@mze.cz.

Informace a výše uvedené tabulky jsou též k dispozici: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=817163

V případě nejasností směřujte dotazy na el. adresu: podpora.rvvi@vlada.cz.

Příloha
Tabulka č. 4

Zpátky nahoru