skip to Main Content

Ve dnech 20. až 23. 7. 2021 se bude konat XVI. Kongres Evropské asociace zemědělských ekonomů (EAAE). Kongres bude zaměřen na zvýšení role výzkumu v oblasti zemědělské ekonomie při řešení aktuálních problémů produkce potravin. Kongres poukáže na současné globální i lokální problémy v zemědělství a v rozvoji venkovských oblastí a na možnosti jejich řešení.

Problémy, na které se kongres v Praze tematicky především zaměří, jsou udržitelné využívání přírodních zdrojů a holistický pohled na systém produkce potravin ve světle měnících se demografických struktur v Evropě a ve světě. Kongres tak bude prostorem k dialogu mezi akademiky, představiteli řídící sféry a soukromé sféry, při využití výsledků vědecké práce, vč. práce zemědělských ekonomů. V současné době se ukazuje, že prosté předávání výsledků vědecké práce a z ní plynoucích doporučení již není dostačující. Namísto toho vyvstává potřeba efektivní demonstrace a komunikace vědeckých výsledků se zahrnutím aktérů přímo do přípravy a realizace výzkumu. Kongres si proto klade za cíl nejen přispět novými poznatky k řešení současných problémů systému produkce potravin, ale zároveň hledat hlubší soulad mezi potřebami cílových skupin a vědeckou prací zemědělských ekonomů. 

Kongres EAAE je nejvýznamnější událostí v oblasti zemědělské ekonomie a ekonomiky, která se uskutečňuje jednou za tři roky a které se účastní jednak přední představitelé vědecké a decizní sféry, ale rovněž významní aktéři soukromé sféry. Akce má značný dopad do formování zemědělských politik v evropském prostoru a v delším horizontu do vývoje celého odvětví. Česká zemědělská univerzita v Praze byla v konkurenci předních evropských univerzit vybrána EAAE jako odpovědný organizátor akce a Česká akademie zemědělských věd (dále ČAZV) se společně s Odborem ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (dále OEŘSI) rovněž aktivně zapojila. Akce je zcela významná v rámci jejího světového významu a dalšího směřování zemědělského výzkumu. Poznatky z tohoto kongresu budou cenné pro všechny odbory ČAZV. V rámci Kongresu je navázána spolupráce rovněž s impaktovaným časopisem Agricultural Economics, který spolupracuje s Local Organising Commitee a bude prezentovat a popularizovat významné výsledky vědy a výzkumu diskutované v rámci daného Kongresu.

Více informací o kongresu naleznete na: http://www.eaae2021.org/ a https://www.cazv.cz/xvi-kongres-evropske-asociace-zemedelskych-ekonomu/

Autoři: Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky ČAZV

Článek byl zveřejněn také prostřednictvím služby České tiskové kanceláře PROTEXT a je dostupný pod těmito odkazy:

https://www.protext.cz/zprava.php?id=36858
https://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/odbor-ekonomiky-rizeni-sociologie-a-informatiky-cazv-se-spolupodili-na-kongresu-evropske-asociace-zemedelskych-ekonomu/2062873
https://www.metro.cz/odbor-ekonomiky-rizeni-sociologie-a-informatiky-cazv-se-spolupodili-na-kongresu-evropske-asociace-zemedelskych-ekonomu-2gs-/protext.aspx?c=A210712_105900_metro-protext_wei
https://www.i60.cz/protext/718/odbor-ekonomiky-rizeni-sociologie-a-informatiky-cazv-se-spolupodili-na-kongresu-evropske-asociace-zemedelskych-ekonomu
https://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/protext/odbor-ekonomiky-rizeni-sociologie-a-informatiky-cazv-se-spolupodili-na-kongresu-evropske-asociace-zemedelskych-ekonomu_16388.html

Zpátky nahoru