skip to Main Content

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník mezioborové konference mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2021, který se bude konat 23. června 2021 v Brně. Seminář je pořádán Ústavem farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Toxikologickou sekcí ČSEKFT ČLS JEP a Odborem veterinárního lékařství ČAZV. Letošní Květinův den proběhne tradičně prezenčně, v případě přetrvávající nepříznivé epidemické situace nelze vyloučit online nebo hybridní formu, případně posun termínu.

Bližší informace k programu akce naleznete zde >>

Naplánovaná událost Archiv Pozvánky
Zpátky nahoru