skip to Main Content

Dovolujeme si informovat, že v roce 2021 skončí čtyřletý mandát současného předsednictva ČAZV a proběhnou volby do výborů odborů (s výjimkou Odboru vodního hospodářství) a následná volba předsedů odborů a předsedy a místopředsedy předsednictva ČAZV. Každý člen ČAZV může využít svého práva být nominován na kandidátku do výborů odborů a aktivně tak ovlivnit budoucí činnost akademie. Vzhledem k současné epidemiologické situaci volby proběhnou výhradně korespondenčním způsobem.

 

Harmonogram voleb
Konečný termín pro podávání návrhů jmen kandidátů do výborů odborů je stanoven na 10. 2. 2021. Nominace můžete do tohoto termínu zasílat na email renata.vesela@cazv.cz, cazv@cazv.cz nebo na doručovací adresu ČAZV Slezská 100/7 Praha 2.

Volby do výborů odborů, předsedy odborů i následné volby předsedy a místopředsedy předsednictva ČAZV se řídí ustanoveními Statutu a jednacího řádu ČAZV, který je dostupný zde >>

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na oddělení sekretariátu ČAZV, emailem na renata.vesela@cazv.cz nebo telefonicky na +420 227 010 287. Veškeré aktuální informace k volbám naleznete vždy na webové stránce ČAZV www.cazv.cz.

Termín

Popis

Způsob

2. – 4. 12. 2020

Zveřejnění harmonogramu voleb na webu akademie a rozeslání informace všem členům předsednictva

Informace zaslána emailem všem členům ČAZV

Do 10. 2. 2021

Konečný termín pro podávání návrhů jmen kandidátů do výborů odborů

Individuální nominace členů lze podávat na renata.vesela@cazv.cz, cazv@cazv.cz, poštou na korespondenční adresu ČAZV (Slezská 100/7, Praha 2)

Do 26. 2. 2021

Zveřejnění kandidátky do výborů odborů a rozeslání instrukcí k hlasování

Informace zaslána emailem všem členům ČAZV

Březen 2021

Plénum ČAZV

 

3. 3. – 17. 3. 2021

Hlasování do výborů odborů

Přijímání hlasů poštou na korespondenční adresu ČAZV (Slezská 100/7, Praha 2)

29. 3. – 31. 3. 2021

Zveřejnění výsledků hlasování do výborů

Informace zaslána emailem všem členům ČAZV

1. 4. – 30. 4. 2021

Setkání výborů a volba předsedy odboru

Osobní/online schůzka nově zvoleného výboru

Nejpozději 7. 5. 2021

Zveřejnění jmen zvolených předsedů odborů

Informace zaslána emailem všem členům ČAZV, informace zveřejněna na webu akademie

Do konce května 2021

 

Nominace předsedů odborů na předsedu a místopředsedu předsednictva

 

15. 6. (příp. 17. 6. 2021) zasedání předsednictva ČAZV

Volba nového předsedy a místopředsedy předsednictva

 

Po jmenování předsedy/místopředsedy předsednictva ministrem zemědělství

Informace celé členské základně o výsledku voleb předsedy a místopředsedy předsednictva

Informace zaslána emailem všem členům ČAZV, informace zveřejněna na webu akademie

 

Zpátky nahoru