skip to Main Content

Dne 26. března 2019 se ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty konala konference Implementace METODIKY 2017+, kterou pořádala Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd (ČAZV).

Úvodního slova se ujali předseda předsednictva ČAZV Jan Nedělník a místopředseda RVVI Pavel Baran, kteří uvítali všechny přítomné. Dále vystoupili pracovníci Odboru RVVI Michal Nekorjak na téma Bibliometrie pro Hodnocení 2018, Ondrej Majer s přednáškou Hodnocení vybraných výsledků pro Hodnocení 2018 a Lucie Rulíková k tématu Uživatelské podpory.

Po přestávce se slova ujala vedoucí Odd. hodnocení výzkumných organizací Odboru RVVI Kateřina Miholová, která zde prezentovala výsledky Hodnocení 2017, a dále hlavní koordinátor hodnocení Michael Šebek. Odborné komentáře a doporučení do dalších let hodnocení následně přednesli spolu s Michaelem Šebkem za Odborný panel Agricultural and Veterinary Sciences jeho předsedající Radim Vácha a člen panelu František Kocourek, který je zároveň členem Komise pro hodnocení výsledků. Většina přítomných se aktivně zapojila v závěrečné diskusi.

Konferenční setkání bylo přítomnými hodnoceno jako velmi zdařilé a prospěšné. 

Bližší informace k Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+ a materiály z konferencí pořádaných k této problematice naleznete zde>>

Zpátky nahoru