skip to Main Content

Ve středu 16. 10. 2019 uspořádala Česká akademie zemědělských věd Den otevřených dveří v Domě zemědělské osvěty v Praze na Vinohradech. Návštěvníci měli možnost dozvědět se zajímavé informace o činnosti akademie, která tento rok slaví 95 let svého působení.

Právě k tomuto výročí připravila ČAZV v rámci Dne otevřených dveří expozici knih, historických video záběrů, publikací a fotografií, dokumentujících přerod a vývoj akademie v její dlouhé historii. K vidění byla první vydání sborníků, věstníků i ročenek. K prohlédnutí byl zápis z ustavující schůze zakladatelů Československé akademie zemědělské z roku 1924 i statuty a zřizovací listiny akademie. Vystaveny byly historické i současné pamětní medaile, které akademie uděluje vědcům a akademikům za jejich přínos k rozvoji vědy a výzkumu v zemědělském sektoru. Dále pak medaile a další ocenění, které získala sama akademie od tuzemských i zahraničních partnerů. Každý ze stovky návštěvníků si odnesl brožuru, kterou ČAZV vydala právě k příležitosti výročí 95 let své činnosti.

Kromě expozice bylo možné prohlédnout si také Dům zemědělské osvěty, který je dílem architekta Josefa Gočára. Zpřístupněn byl velký přednáškový sál, modrý salonek, střešní terasa s včelími úly a knihovna Antonína Švehly, třetí největší zemědělská knihovna na světě.

ČAZV během své dlouhé historie změnila několikrát svůj název, ale její podstata a smysl zůstává stejný – zastřešit zemědělskou vědeckou a akademickou obec, podporovat rozvoj zemědělství a aplikaci vědeckých výzkumů do praxe. Popularizaci vědeckých výzkumů zajišťuje ČAZV vydáváním 11 odborných vědeckých časopisů indexovaných ve světových databázích. Důležitou rolí akademie je také poradenství, osvěta a vzdělávání.

Věříme, že se návštěvníkům Den otevřených dveří líbil a České akademii zemědělských věd přejeme mnoho úspěchů do dalších let.

Zpátky nahoru