skip to Main Content

Výzkum a technologie pro zelený rozvoj zemědělství a vesnických oblastí bylo základní heslo, pod kterým se ve dnech 11. – 15. listopadu 2019 konala mezinárodní konference v Číně. Byl to již 6. ročník akce, která se pod zkratkou GLAST koná již od roku 2006. Akronym GLAST je zkratkou The Global Forum of Leaders for Agricultural Science and Technology. Hlavními organizátory těchto konferencí je Čínská akademie zemědělských věd a FAO (Organizace pro výživu a zemědělství). Letošní konference se konala v hlavním městě provincie Sichuan Chengdu. Hlavní náplní konference byla diskuze zástupců z několika desítek zemí světa nad tématy udržitelnosti zemědělské produkce v různých částech světa a zemědělství jako nástroj pro výživu stále rostoucí světové populace a také jako nástroj pro omezování chudoby prostřednictvím většího zapojení lidí v Asii a Africe do pracovního procesu. Jednotlivé sekce konference byly věnovány rozvoji zelené architektury, přírodním zdrojům a ochraně životního prostředí, další sekce byla věnována výživě a zdraví lidí, rozsáhlá část debaty byla věnována také SMART zemědělství. Předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. vystoupil s příspěvkem v sekci věnované zemědělským přírodním zdrojům a zaměřil se ve svém příspěvku na důležitost genetických zdrojů jako donorů nových vlastností pro budoucí šlechtění a význam ochrany půdního fondu, a především zlepšování kvality půdy. Návštěva této konference byla pokračováním dlouhodobé spolupráce mezi ČAZV a Čínskou akademií zemědělských věd, která je mimo jiné zakotvena ve společném memorandu z roku 2007. V průběhu akce proběhla celá řada bilaterárních jednání jak s představiteli zemědělské akademie na centrální úrovni, tak s představiteli regionálních zemědělských akademií i s celou řadou evropských a mimoevropských partnerů.

 

Zpátky nahoru