skip to Main Content

Ve dnech 21. – 22. listopadu 2019 proběhla v kongresovém centru hotelu Avanti v Brně již tradiční mezinárodní konference „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, které je ČAZV dlouhodobým spoluorganizátorem. Akce se konala mimo jiné také k příležitosti 25. výročí privatizace Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku.  

Konferenci zahájil úvodním slovem RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda předsednictva ČAZV a ředitel hostitelských organizací Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s. r. o. a Zemědělského výzkumu, spol. s. r. o. v Troubsku. Úvodní uvítací slovo pronesli Ing. Iva Blažková, Ph.D., vedoucí Oddělení výzkumu, Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe ČR a Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR. Na konferenci zaznělo celkem 17 přednášek, které byly rozděleny do čtyř tematických sekcí Šlechtění, Rostlinolékařství, Technologie pěstování plodin, půda a ekologie a Kvalita a zpracování produktů. V rámci posterové sekce bylo prezentováno dalších více než 60 odborných sdělení.

Po celou dobu konání akce prezentovala ČAZV svou publikační činnost, tedy 11 odborných vědeckých časopisů zaměřených na zemědělství a s ním související obory. Vzhledem k tematickému zaměření konference byl u účastníků největší zájem o časopisy Plant Protection Science, Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Plant Soil and Environment, Soil and Water Research a Horticultural Science.

Na závěr konference proběhla diskuze všech účastníků.

Vedení ČAZV děkuje všem zaměstnancům, kteří se této akce zúčastnili, ať již osobně či organizační přípravou. Těšíme se na další spolupráci při spoluorganizaci této konference.

 

Zpátky nahoru