skip to Main Content

Prof. Ing. Miloslav Velebil, DrSc. byl čestným členem Odboru zemědělské techniky, energetiky a výstavby ČAZV.

Pracoval 29 let jako výzkumný pracovník ve VÚZT v Praze – Řepích, z toho posledních 10 let jako ředitel. Své dlouholeté odborné znalosti uplatnil ve funkci náměstka ministra Federálního ministerstva zemědělství a výživy a později jako profesor VŠZ v Praze při výuce studentů. Kromě toho spolupracoval s ČSAV. 

Stál u zrodu nového vědního oboru zemědělská technika. Přispěl k založení mechanizační fakulty na VŠZ v Praze, zpracoval vědecké publikace a skripta. Podílel se na uplatnění nových vědních oborů  – agrofyziky a později i agrobioniky.

Zpátky nahoru