skip to Main Content

Ve dnech 19.–20. září 2018 se každoročně na půdě Provozně ekonomické fakulty ČZU Praha konala tradiční mezinárodní vědecká konference Agrarian Perspectives XXVII.

Česká akademie zemědělských věd (dále ČAZV) na této významné mezinárodní akci prezentovala především svou publikační činnost – 11 vědeckých časopisů zaměřených na zemědělství a související obory.

O časopisy ČAZV byl mezi účastníky konference velký zájem, a to nejen proto, že většina časopisů ČAZV je v databázi Web of Science a má velmi zajímavou hodnotu Impakt Faktoru. Účastníci konference, ať již z řad vysokoškolských profesorů, studentů Ph.D., pracovníků výzkumných institucí z ČR, EU či ostatních zemí světa aktivně diskutovali o aktuálních zemědělských výzvách.

Vedení ČAZV děkuje PEF ČZU Praha, za umožnění prezentace na této akci a také děkuje paní Mgr. Zuzaně Karlíkové, redaktorce časopisu Veterinární medicína, za osobní účast a prezentaci vědeckých časopisů na půdě PEF ČZU v Praze.

Těšíme se na setkání a spolupráci na Agrárních Perspektivách XXVIII v roce 2019.

 

Zpátky nahoru