skip to Main Content

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 30. 7. 2018 došlo ke změně Zřizovací listiny a Statutu a jednacího řádu ČAZV. Změna Zřizovací listiny je provedena v souladu s platnou legislativou, v souladu s rozpočtovými pravidly státní příspěvkové organizace včetně dodržení zákonných podmínek vymezení statutárního orgánu. S nově přijatými dokumenty dochází především ke změně vymezení pravomocí a odpovědností jednotlivých orgánů akademie a rozšiřují se také oprávnění o jiné než hlavní činnosti, mezi které patří např. služby prezentačního, propagačního a reklamního charakteru, marketing i mediální zastoupení, vzdělávací, poradenskou a konzultační činnost a další.

Všechny nově přijaté dokumenty jsou již nyní uveřejněny v záložce „Dokumenty“, kde se s nimi můžete podrobně seznámit.

O těchto změnách se dočtete také v časopise Zemědělec 33/2018, kde je zveřejněn článek „Akademie má novou zřizovací listinu„.

Zpátky nahoru