skip to Main Content

Dne 23. 2. 2018 vydalo Ministerstvo zemědělství, jako zřizovatel státní příspěvkové organizace ČAZV, opatření ke zřizovací listině. Ministerstvo zemědělství mění zřizovací listinu následovně:

V části Ostatní ustanovení se nahrazuje odstavec „Organizační uspořádání přípěvkové organizace stanoví její vedoucí do 30 dnů od nabytí účinnosti této zřizovací listiny a předloží jej Ministerstvu zemědělství, odboru zakladatelské činnosti.“ odstavcem „Organizační uspořádání příspěvkové organizace stanoví její zřizovatel.“

V části Ostatní ustanovení se nahrazuje odstavec „Statutárním orgánem ČAZV je tajemník, kterého na návrh Předsednictva ČAZV jmenuje ministr zemědělství.“ odstavcem „Statutárním orgánem ČAZV je ředitel, kterého jmenuje ministr zemědělství.“

Celé znění změny naleznete zde >>

Zpátky nahoru