skip to Main Content

Dne 8. 9. 2022 byly vědecké časopisy ČAZV prezentovány na XXII. české a slovenské konferenci o ochraně rostlin. Konferenci pořádal Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Mendelovy univerzity v Brně a ČAZV byla spoluorganizátorem této tradiční akce.

Účastníky konference na úvod pozdravil předseda předsednictva RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. jménem všech členů ČAZV.

Konference se zúčastnili odborníci na ochranu rostlin z České republiky i ze zahraničí. Účastníci měli o časopisy ČAZV, zejména o ty zaměřené na ochranu rostlin a genetiku, velký zájem (především o časopis Plant Protection Science, Czech Journal of Genetics and Plant Breeding a časopis Horticultural Science). Akce se zúčastnila řada členů redakčních rad těchto časopisů, včetně předsedy redakční rady časopisu Plant Protection Science – Prof. Ing. Aleše Lebedy, DrSc.

ČAZV děkuje organizačnímu výboru konference za umožnění prezentace časopisů.
Vedení ČAZV děkuje Ing. Evě Karské za osobní účast a prezentaci vědeckých časopisů na konferenci.

Více informací o konferenci najdete na: Česká a slovenská konference o ochraně rostlin
Více informací o vědeckých časopisech ČAZV najdete na: Agricultural Journals

 

Zpátky nahoru