skip to Main Content

Kvalita půdy jako jeden z hlavních faktorů pro budoucí rozvoj zemědělství je jedním z hlavních témat mezinárodní konference pořádané českou pobočkou ISTRO ve dnech 6.– 8. 9. 2022 v Brně.  Spolupořadatelem konference je mj. i Česká akademie zemědělských věd. Několik desítek účastníků ze 17 Evropských i mimoevropských zemí při zahajovacích ceremoniálu pozdravil jménem všech členů ČAZV i předseda předsednictva Jan Nedělník.  Kromě zdůraznění významu zdravé půdy pozval účastníky konference k publikovaní ve vědeckém časopisu ČAZV Soil and Water Research, který svým aktuálním impakt faktorem 2,6 patří do Q3 v dané skupině oborů. Mezi přítomnými účastníky byli i někteří členové redakční rady a jim vyslovil za práci pro časopis a akademii poděkování.

Zpátky nahoru