skip to Main Content

S potěšením oznamujeme, že novým editorem časopisu Veterinární medicína (VETMED) je od začátku roku 2024 prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

Profesor Toman vystřídal profesorku Dagmar Zendulkovou, která v posledních čtyřech letech odvedla v čele Veterinární medicíny velký kus práce.

Miroslav Toman je profesorem imunologie a mikrobiologie na Veterinární univerzitě Brno. Na univerzitě a ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně působí již více než 45 let. Jeho hlavním výzkumným zájmem je imunoprofylaxe infekčních onemocnění hospodářských zvířat a imunitně podmíněná onemocnění zvířat. V této oblasti publikoval řadu prací a byl hlavním editorem učebnice Veterinární imunologie. Zastával řadu významných funkcí, více než deset let byl ředitelem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Je členem řady odborných společností, je např. členem výboru Evropské skupiny veterinární imunologie při Evropské federaci imunologických společností a členem výboru České imunologické společnosti. Podílí se také na hodnocení výzkumné činnosti v oblasti veterinární vědy v rámci Rady vlády ČR.

Prof. Toman je dlouholetým spolupracovníkem redakce časopisu Veterinární medicína, v poslední době i v roli koeditora, a tak má pro výkon funkce editora časopisu velmi dobré předpoklady. 

Informace o časopisu VETMED najdete na https://vetmed.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru