skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) je prezentován na Celostátní přehlídce sýrů a konferenci Mléko a sýry 2024, které se konají ve dnech 24. a 25. ledna 2024 v prostorách VŠCHT Praha. Pořadatelem akce jsou Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha, Českomoravský svaz mlékárenský a Potravinářská komora ČR. Na přehlídce je hodnocena veřejnými komisemi senzorická jakost vybraných kategorií přírodních a tavených sýrů výrobců z ČR i ze zahraničí. Součástí doprovodného programu jsou prezentace a ochutnávky sýrů přihlášenými mlékárnami, odborné přednášky, výstavka sýrů a prezentace firem dodávající přístrojové vybavení pro analytiku sýrů nebo pomocné látky k výrobě sýrů. Na konferenci Mléko a sýry budou přeneseny nové poznatky v chemii, mikrobiologii a technologii mléka, sýrů a ostatních mléčných výrobků. Časopis CJFS vítá kvalitní příspěvky z mlékárenského výzkumu.

Vše o časopise CJFS najdete na: https://cjfs.agriculturejournals.cz/

  

Zpátky nahoru