skip to Main Content

Mezinárodní konference „5th WASWAC World Conference“ probíhá ve dnech 19.-23. června 2023 pod záštitou ministra zemědělství na půdě Palackého Univerzity v Olomouci. Téma letošní konference je: Adaptační strategie pro ochranu půdy a vody v měnícím se světě“. Hlavními spolupořadateli konference jsou Česká pedologická společnost, World Association of Soil and Water Conservation (WASWAC), Palackého univerzita v Olomouci, Vysoké učení technické v Brně a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v Praze.

Cílem konference je analyzovat současnou a budoucí situaci ochrany půdy a vody v celosvětovém měřítku při zohlednění místních specifik, analyzovat dopady populačního růstu, lidské činnosti a změny klimatu na půdu a vodu v kontextu požadavků udržitelného zemědělství, zásobování vodou a potravinami, podporovat a zvyšovat spolupráci mezi vědeckými organizacemi, politiky, širokou veřejností a odborníky z praxe a v neposlední řadě navrhnout cíle, strategie a směry pro ochranu půdy a vody jako základní nenahraditelné přírodní zdroje pro současné využívání a potřeby budoucích generací.

Kompletní informace o časopisu Soil and Water Research (SWR) najdete na: https://swr.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru