skip to Main Content

Časopis Soil and Water Research (SWR) je prezentován na právě probíhající konferenci s mezinárodní účastí „Hospodaření s vodou v krajině“.

Konference Hospodaření s vodou v krajině probíhá ve dnech 6.-7. září v Kongresovém a kulturním centru Roháč v Třeboni. Odborné okruhy konference jsou: Vývoj a dynamika našeho podnebí, Oběh vody a vláhová bilance naší krajiny, Vodní hospodářství, Závlahy a odvodnění, Povodně a sucho a Předvídání a oběh vody.

Konferenci s mezinárodní účastí pořádají: Český hydrometeorologický ústav, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Česká bioklimatologická společnost, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Asociace pro vodu v krajině České republiky, Slovenská bioklimatologická společnost, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav hydrológie SAV, CREA Hydro&Energy.

Na konferenci jsou k dispozici propagační materiály časopisu, propagační materiály ČAZV a také je promítáno propagační video ČAZV.

Více o časopisech ČAZV najdete na www.agriculturejournals.cz 

Zpátky nahoru