skip to Main Content

Národní zemědělské muzeum v Praze (NZM) připravuje mezinárodní vědeckou konferenci věnovanou jednomu ze zakladatelů a významných protagonistů vývoje Československé republiky 20. let dvacátého století Antonínu Švehlovi, který se významně zasloužil i o vznik řady kulturních a paměťových institucí – zemědělského muzea, zemědělské knihovny a zemědělského archivu. Konference, kterou spolupořádá Odbor agrárních dějin ČAZV se koná v termínu 13. – 14. 4. 2022 v NZM.

Zájemci o aktivní vystoupení v rámci konference mohou zasílat své přihlášky spolu s krátkou anotací příspěvku do 15. 12. 2022 elektronicky na adresu vedoucí Oddělení vědy a výzkumu NZM Mgr. Jitky Sobotkové, Ph.D. (jitka.sobotkova@nzm.cz).

Vítány jsou příspěvky pojednávající o životě, politickém a jiném působení této vynikající osobnosti národních dějin, a to v širokých kontextech i drobných příznačných jednotlivostech. Přijímány budou příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Příspěvky z konference budou publikovány v časopisu Prameny a studie.

Organizační a vědecký výbor konference:
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc., NZM – předseda organizačního výboru
Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D., NZM – tajemnice organizačního výboru
Ing. Zdeněk Novák – generální ředitel NZM
PhDr. Pavel Douša, Ph.D. – náměstek generálního ředitele NZM, ředitel pobočky Kačina
Mgr. Jan Doboš, vedoucí knihovny Antonína Švehly v Praze
doc. PhDr. Jiří Šouša,CSc., FF UK v Praze
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., ředitelka ČAZV
Marie Zdeňková, Hostivař (kontaktní osoba, znalec místní historie)

Více informací naleznete v přiloženém letáku Call for papers zde >>

Zpátky nahoru