Česká akademie zemědělských věd vydává 11 recenzovaných vědeckých  OPEN ACCESS časopisů.

V časopisech jsou publikovány vědecké práce českých i zahraničních autorů s tématikou zemědělství, lesnictví, potravinářství, veterinárního lékařství, vodního hospodářství a souvisejícími obory. Články jsou publikovány v angličtině.  Články publikované od roku 2015 jsou v databázi CrossRef a mají přidělena DOI čísla. Časopisy jsou indexovány v největších světových databázích.

Všech 11 časopisů je prezentováno v databázi SCOPUS (Elsevier) a 9 časopisů je registrováno v databázi Web of Science (Thomson Reuters) a má přidělen Impakt Faktor.

Aktuálně:

    IF (2015) SJR (2015) 
  Plant, Soil and Environment  1.039   0.641
  Czech Journal of Animal Science 0.809  

0.580

  Veterinární medicína (Veterinary Medicine – Czech) 0.560   0.352
  Czech Journal of Food Sciences 0.728   0.410
  Agricultural Economics 0.482   0.500
  Journal of Forest Science  –   0.356
  Plant Protection Science  0.661   0.276
  Czech Journal of Genetics and Plant Breeding  0.476   0.220
  Horticultural Science  0.436   0.349
  Research in Agricultural Engineering  –   0.342
  Soil and Water Research  0.580   0.270

IF – impakt faktor – Web of Science (Thomson Reuters); SJR – SCImago Journal Rank – SCOPUS


Informace o jednotlivých časopisech a archiv čísel najdete na: www.agriculturejournals.cz

Objednávky na předplatné přijímá: Česká akademie zemědělských věd, pracoviště Slezská 7, 120 00 Praha 2
Kontakt: e-mail: redakce@cazv.cz, tel.: 227 010 427

Redakce vědeckých časopisů – kontakt na redaktorky a předsedy redakčních rad