Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Zpráva je vypracována ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a v souladu s vyhláškou č. 323/2005 Sb.