skip to Main Content

Dne 24. 8. 2022 se konalo výjezdní zasedání předsednictva ČAZV. Již tradičně se srpnové jednání předsednictva uskutečnilo při příležitosti zahájení agrosalonu Země živitelka v jihočeském kraji, tentokrát v národním podniku Budějovický Budvar. Hlavními body jednání byla mimo řádné agendy především příprava akcí s účastí ČAZV do konce roku, účast ČAZV právě na agrosalonu Země živitelka, kde budou mimo jiné předána také ocenění v rámci soutěže Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, ve které předsednictvo ČAZV působilo jako Hodnoticí komise obdržených návrhů v roce 2022. Přesednictvo dále intenzivně diskutovalo nad možnostmi podpory a rozvoje 11 vydávaných vědeckých časopisů ČAZV. Náměstek ministra zemědělství Ing. Petr Jílek informoval dále o postupu schválení Koncepce vědy a výzkumu resortu zemědělství 2023+,  jejíž odbornou část zaštiťuje a garantuje předsednictvo ČAZV, a dále Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032 a poděkoval členům předsednictva za práci na těchto materiálech. Po skončení jednání předsednictva byla pro účastníky připravena velmi zajímavá komentovaná prohlídka pivovaru, za kterou velice děkujeme.

Další jednání předsednictva se uskuteční 4. 10. 2022 v Šumperku při příležitosti oslav založení výzkumného ústavu AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

 

Zpátky nahoru