skip to Main Content

ÚKZÚZ na Noci vědců – rostliny pro lepší život

Dne 27. 9. 2019 měli návštěvníci Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně možnost navštívit skleníky botanické zahrady a seznámit se s tím, jak škodlivé organismy vypadají, jak se monitorují a jaká poškození působí.
V expozici bylo možné si prohlédnout sbírky nejčastějších škůdců, se kterými se setkáváme v zemědělství, lesnictví, v průmyslových provozech a v domácnostech. K prohlídce byly připraveny jak sbírky hmyzu, tak sbírky nejpěstovanějších, alternativních a cizokrajných plodin. Akce se zaměřila také na současnou kalamitu lýkožroutů v lesích ČR.
Pro děti byl připraven také bohatý vědecký program formou praktických ukázek i her.

 

Zpátky nahoru