skip to Main Content

Stanovisko Odboru lesního hospodářství (OLH) České akademie zemědělských věd ke stavu přemnožení kůrovce v Národním parku Šumava a možným rizikům pro krajinu a obyvatelstvo.

Zpátky nahoru