skip to Main Content

Na webových stránkách Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) – www.nazv.cz – jsou v sekci RIV – RIV10 zveřejněny „Stránky eRIV pro podávání výsledků do RIV2010 s aplikací eRIVPro“. Jsou zde k dispozici veškeré informace a dokumenty, které souvisí s dodávkou údajů do RIV 2010. Termín předání údajů do RIV10 za MZe od jednotlivých organizací (předkladatelů) je stanoven do 30. 4. 2010. Proces odsouhlasování předávaných dat bude probíhat v květnu 2010. MZe pak předá RIV10 za jednotlivé organizace do IS VaVaI do 30. 5. 2010.

Zpátky nahoru