skip to Main Content

Ve dnech 29. 7 – 3. 8. 2020 probíhalo per rollam hlasování předsednictva ČAZV o schválení schématu spolupráce v oblasti biohospodářství. Na základě hlasování, které vyhlásil předseda předsednictva RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. bylo schéma spolupráce schváleno všemi členy předsednictva (14 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, nikdo  z předsednictva se nezdržel).

Schéma je rozděleno na spolupráci na národní úrovni a spolupráci v rámci projektu BIOEASTsUP.

Z pověření Ministerstva zemědělství je schéma zveřejněno na stránkách ČAZV zde >>

Schéma je rovněž dostupné na adrese MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/schema-spoluprace-v-oblasti.html

Zpátky nahoru