skip to Main Content

Ve čtvrtek dne 9. 2. 2023 navštívili zástupci Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘSI) ČAZV studenty Dětské zemědělské akademie (DZA) v Klatovech. V rámci výukového bloku diskutovali s žáky o tom, jak reklama a marketing mohou napomoci k propagaci regionálních potravin a všech zemědělských výrobků a služeb. V rámci interaktivní přednášky si žáci vyzkoušeli mnoho úkolů – od kvízů, soutěží a rovněž si sami vyzkoušeli vytvořit propagační letáky k podpoře prodeje regionálních potravin.

DZA pořádá již 2. rokem Úhlava o.p.s. ve spolupráci s ČAZV a pod záštitou odboru OEŘSI. Aktivity tohoto unikátního vzdělávacího kroužku pro žáky 1. stupně ZŠ se zaměřují na poznání krás zemědělství díky pochopení a názorné ukázce procesů, např. výroby sýrů, používání dronů, návštěvy farem a péče o zemědělská zvířata. Zástupci obou institucí si uvědomují důležitost v předávání znalostí v rámci zemědělských procesů, bez kterých by lidstvo nemohlo existovat.

Více informaci o průběhu DZA naleznete na: www.facebook.com/DZAKlatovy

Ředitelka ČAZV děkuje všem členům a zaměstnancům ČAZV, kteří se aktivit DZA pravidelně aktivně účastní.

Zpátky nahoru