skip to Main Content

Ve dnech 13–15. září 2017 na půdě Provozně ekonomické fakulty ČZU Praha proběhla tradiční mezinárodní vědecká konference Agrarian Perspectives XXVI.

Česká akademie zemědělských věd na této významné mezinárodní akci prezentovala především svou publikační činnost – 11 vědeckých časopisů zaměřených na zemědělství a související obory.

O časopisy ČAZV byl mezi účastníky konference velký zájem, a to nejen proto, že většina časopisů ČAZV je v databázi Web of Science a má velmi zajímavou hodnotu Impakt Faktoru. Účastníci konference, ať již z řad vysokoškolských profesorů, studentů Ph.D., pracovníků výzkumných institucí z ČR, Evropy, Asie i  Latinské Ameriky ocenili především široké spektrum oborů, které časopisy ČAZV pokrývají.

Konference byla zahájena dne 13. září ráno Plenárním zasedáním, odpoledne pokračovala tzv. „Kulatými stoly“ seminářem vedeným MVDr. Milenou Vicenovou, tentokrát na téma „Půda života, život půdy„.

Druhý den účastníci konference pracovali v sekcích dle příslušných oborů svého zaměření.

 

ČAZV děkuje PEF ČZU Praha, za umožnění prezentace na této akci a budeme se těšit na další spolupráci.

Plenární zasedání – doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc
Prezentace zemědělských vědeckých časopisů ČAZV
„Kulatý stůl“ – seminář na téma „Půda života, život půdy“ moderuje MVDr. Milena Vicenová
Zpátky nahoru