skip to Main Content

Dne 3. dubna 2018 se uskuteční výjezdní zasedání Předsednictva ČAZV na ekofarmě Dr. Ing. Marady v Šardicích 823 od 9:30 hod.

 

Návrh harmonogramu jednání (od 9:30 hod):                     

         

 1. Zahájení
 2. Soutěže ministra zemědělství a jejich organizace, hodnocení – Budský, všichni členové Předsednictva
 3. Kontrola zápisu z jednání Předsednictva 6. 3. 2018 – všichni členové Předsednictva
 4. Kontrola úkolů – všichni členové Předsednictva
 5. Vyhodnocení pléna ČAZV – všichni členové Předsednictva
 6. Změny ZL a OJŘ – všichni členové Předsednictva
 7. Přijímání nových členů – všichni členové Předsednictva
 8. Rozšíření redakčních rad vědeckých časopisů – všichni členové Předsednictva
 9. Vydavatelská činnost – předseda VR, vedoucí redaktorka
 10. Kontrolní výbor – předseda kontrolního výboru
 11. Informace o provozní agendě – ředitelka ČAZV
 12. Informace z MZe – náměstek ministra, ředitelka odboru
 13. Rozvoj ČAZV a spolupráce s ostatními institucemi, akce – předseda ČAZV
 14. Různé – všichni členové Předsednictva
 15. Závěr

 

Harmonogram odpoledního programu v gesci odboru pedologie ČAZV:

Adresa: Ekofarma Dr. Ing. Petra Marady, Šardice 823, www.proprirodu.cz

 • od 12:30 – 13:00hod společný oběd v místě jednání;
 • od 13:00 – cca 16:00hod – prohlídka ekofarmy s Dr. Ing. Petrem Maradou
 • cca 16:00hod – zakončení odpoledního programu, návrat
Zpátky nahoru