skip to Main Content

které se bude konat v úterý dne 7. 2. 2017 od 13,00 hod ve velkém sále v přízemí Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7

 Na jednání jsou zváni předsedové redakčních rad a redakční tým vědeckých časopisů České akademie zemědělských věd.

 

        Program jednání:

  1. Zahájení – prof. V. Podrázský, CSc., předseda ČAZV
  2. Informace o vývoji časopisů v roce 2016, vývoj IF – doc. R. Vácha, Ph.D., předseda Vydavatelské rady ČAZV
  3. Zpoplatnění VČ ČAZV vývoj v roce 2016, ekonomické ukazatele a čerpání prostředků – Ing. Václav Hrubý, CSc., tajemník ČAZV
  4. Redakční systémy – rozvoj ERS e-Fractal a webové prezentace VČ ČAZV – Ing. E.Karská, vedoucí redaktorka ČAZV
  5. Diskuze – praktické návrhy na další rozvoj vědeckých časopisů ČAZV
  6. Závěr

                                                                             

 

Zpátky nahoru