skip to Main Content

Technologické centrum AV ČR

pořádá Národní workshop projektu CIMULACT ke scénářům výzkumných programů (Citizen and Multi-Actor Consultation on HORIZON2020),

středa 5. října 2016 od 9:30 hodin

v Konferenčním centru Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Za tým projektu CIMULACT informaci o konání workshopu na ČAZV zaslala Ing. Iva Vančurová, oddělení strategických studií, Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6, tel. +420 234 006 142, email: vancurova@tc.cz

Pozvánka a program ke stažení zde

Tematické zaměření Národního workshopu bude orientováno na následující oblasti:

Udržitelné potraviny

– Výzkum kvalitních potravin

– Kvalitní potraviny pro všechny

– Odpovědné využití půdy

Soulad s přírodou

– Být zajedno s přírodou

– Ekologická výchova pro budoucnost

– Transformované technologie pro planetu a lidi

Udržitelná ekonomika

– Znalost o výrobě

– Spotřebuj méně a užívej více

Projekt je zaměřen na rozvoj participativních metod, tedy metod zapojení expertů, dalších klíčových aktérů a občanů do spoluvytváření evropských výzkumných programů tak, aby lépe  odrážely potřeby společnosti a zásady odpovědného výzkumu a inovací (RRI). 

Dosavadní výstupy projektu jsou k dispozici na stránkách projektu v češtině. Současně s touto konzultací probíhá i online konzultace, kde budou tyto scénáře prioritizovány.

V dalším kroku budou výsledky národních workshopů a online konzultace ze všech zúčastněných zemí  za účasti výzkumníků, stakeholderů a politiků na evropské úrovni převedeny do prioritních aktivit oblasti Věda ve společnosti evropského výzkumného programu HORIZONT 2020.

Více informací o dalších aktivitách projektu naleznete zde.

Budeme se těšit na viděnou s Vámi na workshopu CIMULACT, kde budete mít  možnost se aktivně zapojit se do diskuze a ovlivnit tak budoucí zaměření evropských programů na podporu vědy, technologií a inovací.

Výstupy tohoto projektu budou využity přímo Evropskou komisí pro formulaci dalších výzev programu H2020.

Za tým projektu CIMULACT

Iva Vančurová

Zpátky nahoru