skip to Main Content

Jednání se uskuteční v úterý dne 6. 12. 2016 od 10,00 hod. v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.

 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 1.11. 2016

 3. Průběh veřejných soutěží NAZV
  Ing. V. Podrázský, CSc., Ing. P. Adam, Ph.D.

 4. Vydavatelská činnost ČAZV, zdokonalení funkčnosti ERS, publikace „Osobnosti“
  Ing. R. Vácha, Ph.D., Ing. V. Hrubý, CSc.

 5. Prezentace činnosti ČAZV vzhledem k praxi – spolupráce s týdeníkem Zemědělec

  RNDr. J. Nedělník, Ph.D.

 6. Plán činnosti Předsednictva na 1. pololetí 2017. Návrh na rozšířená jednání Předsednictva. Volby v odborech.           

  Všichni členové Předsednictva.

 7. Hospodaření ČAZV, rozpis limitů MZe, finanční kontrola MZe

  Ing.V. Hrubý, CSc., Ing. E. Karská

 8. Různé         

 9. Závěr

Zpátky nahoru