skip to Main Content

 

Pořad jednání:

 1.  Zahájení – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 24.8. 2016
 3. Hodnocení průběhu předání ocenění soutěží ministra zemědělství
  Ing. P. Adam, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 4. Průběh veřejných soutěží NAZV
  P. Adam, Ph.D.
 5. Prezentace ČAZV na výstavě Země živitelka
  všichni členové Předsednictva
 6. Vydavatelská činnost ČAZV, zdokonalení funkčnosti ERS, publikace „Osobnosti“
  Ing. R. Vácha, Ph.D., Ing. V. Hrubý, CSc.
 7. Prezentace činnosti ČAZV vzhledem k praxi – spolupráce s týdeníkem Zemědělec
  J. Nedělník, Ph.D.
 8. Zahraniční spolupráce – účast na zasedání UEAA v Paříži a na mezinárodní konferenci FAO v ČLR
  Ing. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 9. Různé           
 10. Závěr

 

 

 

 

Zpátky nahoru