skip to Main Content

Předmětem jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd (ČAZV), které proběhlo dne 24.8. 2016 na půdě Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga, byla především příprava předání ocenění soutěží pro mladé vědecké pracovníky – Ceny ministra zemědělství – na výstavě Země Živitelka dne 25.8. 2016. Dalším bodem jednání byly informace o vyhlašovaných soutěžích NAZV a jejich vyhodnocení. Diskutována byla také vydavatelská činnost ČAZV, tj. provozní záležitosti týkající se vydávání vědeckých časopisů ČAZV a finalizace přípravy publikace Osobnosti zemědělského výzkumu. Členové Předsednictva ČAZV se rovněž věnovali přípravě odborných článků „prezentace výsledků zemědělského výzkumu 2016–2017“, které Česká akademie zemědělských věd pravidelně každý měsíc přináší široké zemědělské veřejnosti prostřednictvím týdeníku Zemědělec.

Odpoledne byla pro členy předsednictva ČAZV zorganizována prohlídka Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga Písek a školního arboreta.

Děkujeme statutární zástupkyni školy Mgr. Šárce Havelkové za milé přijetí a zajištění podmínek pro jednání Předsednictva ČAZV a jejímu zástupci Ing. Ladislavu Křížkovi za prohlídku prostor školy a arboreta.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Milé přivítání od Mgr. Šárky Havelkové – statutární zástupkyně školy
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd
IMG_3311_i
Nejstarší strom arboreta
IMG_3317_ii
Prohlídka školního arboreta
 
IMG_3321_j
Krásný interiér školy – tabla absolventů školy od jejího založení po současnost
IMG_3302_i
Prohlídka areálu školy

 

 

 

Zpátky nahoru