skip to Main Content

Příspěvek Ing. Františka Kaňoka, CSc., přednesený na jarním zasedání Komise lesnické ekonomiky Odboru lesního hospodářství ČAZV
a uveřejněný v časopise Lesnická práce č. 9/2016.

Problematika předneseného příspěvku je stále velmi aktuální.

Článek  je ke stažení zde:

Kanok-článek-LP9-16.pdf

lesnictvi_stranka_1

Zpátky nahoru