skip to Main Content

Předávání údajů o smluvním výzkumu v roce 2014

V souladu s dokumentem „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“ byl zveřejněn postup pro předávání údajů o smluvním výzkumu (dále jen „Postup“). Je k dispozici upravená verze aplikace Vklap, která umožní vyplnit potřebné údaje…

Zpátky nahoru