skip to Main Content

U příležitosti Mezinárodního dne zdraví rostlin spustil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) speciální internetovou stránku zaměřenou na prezentaci činností, které EFSA se svými partnery dělá v oblasti boje proti rostlinným škůdcům a ochrany pěstovaných i volně rostoucích rostlin v Evropě. Internetová stránka bude v průběhu roku doplňována o novinky a informace o aktivitách cílených na zvýšení povědomí o zdraví rostlin v Evropě i mimo ni.

Podívejte se: Working together to protect Europe’s plants

Rostliny tvoří 80 % toho, co jíme. Jsou pod stálým tlakem škůdců, přičemž FAO odhaduje, že až 40 % rostlin je každoročně celosvětově zničeno. Situaci zhoršují faktory jako klimatická změna, globalizace obchodu a turistika. To je důvod, proč OSN vyhlásila rok 2020 Mezinárodním dnem zdraví rostlin: ke zvýšení pozornosti k tomu, jak ochrana rostlin může pomoci ukončit hlad, snížit chudobu, ochránit životní prostředí, zlepšit ekonomický rozvoj a přispět k dosažení rozvojových cílů OSN.

Rok 2020 není jen Mezinárodním dnem zdraví rostlin, ale také rokem, kdy bude v zemích EU implementován nový právní předpis v oblasti zdraví rostlin. EFSA se zapojil do řady mezinárodních projektů, které podporují úsilí Evropské komise ochránit EU před rostlinnými škůdci a onemocněními a pomáhají členské státy připravit se na budoucí hrozby. EFSA také plánuje v průběhu roku realizovat řadu aktivit.

Speciální webová mikrostránka umožní uživatelům prozkoumat různá témata a práci EFSA, jako jsou horizontální skenování, tedy sledování nových škodlivých organizmů, monitoring škůdců, který EFSA podporuje sadou nástrojů, prioritní škůdce, vysoce rizikové rostliny, jejichž vstup do EU je zakázán a hodnocení rizik škůdců (PRA) a jejich kategorizaci.

Zpátky nahoru