skip to Main Content

Ve dnech 11. až 12. října 2016 se v Paříži, v sídle francouzské zemědělské akademie (Académie d´Agriculture de France – AAF), uskutečnilo 9. generální shromáždění UEAA (Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature).

Účastníci z 15 zemí Evropy (i mimo EU) zhodnotili minulé období, poděkovali předsednické akademii, kterou byla Česká akademie zemědělských věd, zvolili novou předsednickou zemi (Francie) a zemi místopředsednickou (Itálie). Prof. Vilém Podrázský tak předal předsednictví UEAA do rukou prof. Michela Thibiera, nového předsedy, na další dvouleté období.

Předseda ČAZV pak nadále zůstává členem řídícího výboru UEAA. Minulé období bylo zhodnoceno jako úspěšné, kdy se podařilo stabilizovat členskou základnu, podpořit odborné akce a především zřídit a provozovat www stránky UEAA, se švédskou finanční pomocí.

Po části, která řešila administrativní záležitosti UEAA, uspořádala francouzská zemědělská akademie vědecké kolokvium s tématem „Science in Agriculture: Historical Perspectives and Perspective Insights“. Za českou stranu vystoupil prof. Podrázský s jedním z úvodních referátů na téma: „Climatic Change – Danger or Challenge for the Forestry Sector“.

Abstrakty příspěvků a prezentace jsou  k dispozici na www stránkách AAF: http://www.academie-agriculture.fr/colloques/union-europeenne-des-academies-dagriculture-ueaa-presidence-francaise-science-agriculture

V Paříži 14.10.2016

img_0817ueaa_paris
Prof. Vilém Podrázský – předseda České akademie věd – přebírá medaili od tajemníka Francouzské akademie zemědělských věd, Dr. Gérarda Tendrona.
Zpátky nahoru