skip to Main Content

Dokážete si představit život bez rostlin? Tak zní název nového edukačního videa, které zveřejnila Organizace pro výživu a zemědělství při OSN (Food and Agriculture Organization, dále FAO) na svém profilu YouTube. Video v českém jazyce je určené široké veřejnosti a je srozumitelné i dětem a mládeži. Cílem je zdůraznit základní principy chování a respektování přírody kolem nás, zejména rostlin. Bez rostlin nejsou potraviny, čistý vzduch, a tedy ani život. To je hlavní sdělení videa. Každý z nás tak může svým chováním a přístupem přispět k ochraně rostlin i celé přírody. Video je dostupné zde >>

Video je součástí dlouhodobé kampaně Mezinárodní rok zdraví rostlin (dále MRZR), kterou vyhlásila FAO v minulém roce. S ohledem na situaci s epidemií COVID-19 bylo rozhodnuto, že aktivity spojené s MRZR mohou probíhat až do poloviny roku 2021.

Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) je do mezinárodní iniciativy MRZR zapojena od jejího začátku a na svých stránkách nabízí celou řadu informací a naučných publikací, spojených s tematikou ochrany zdraví rostlin. Vše najdete přehledně zde >>

ČAZV je odborná instituce, která sdružuje vědce, odborníky, akademiky i praktiky napříč mnoha obory zemědělství, lesnictví a potravinářství. Problematiku zdraví rostlin zastřešuje Odbor rostlinolékařství (ORL). Ten je zároveň odborným garantem vědeckého časopisu Plant Protection Science. Vědecké časopisy ČAZV jsou dostupné na www.agriculturejournals.cz.

Zpátky nahoru