skip to Main Content

ODBOR ROSTLINNÉ VÝROBY

Předseda ORV:

Ing. Jaroslav ČEPL, CSc.
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. e-mail: cepl@vubhb.cz

Komise:

ekologického zemědělství – předseda Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.

ODBOR ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ

Předseda ORL:

RNDr. Jan NEDĚLNÍK, Ph.D.
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko e-mail: nedelnik@vupt.cz

Komise:

komise nejsou ustaveny

ODBOR ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

Předseda OŽV:

doc. Ing. Petr. HOMOLKA, CSc., Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha – Uhříněves e-mail: homolka.petr@vuzv.cz

Komise:

výživy a krmení zvířat – předseda: prof. Ing. Ladislav ZEMAN, CSc.

chovu skotu – předseda: doc. Ing. Luděk STÁDNÍK, Ph.D.

chovu prasat – předseda: Ing. Miroslav ROZKOT, CSc.

genetiky a šlechtění – předseda: Ing. Josef PŘIBYL, DrSc.

fyziologie zvířat a reprodukce – předsedkyně: prof. Ing. Markéta SEDMÍKOVÁ, Ph.D.

ODBOR VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Předseda OVL:

MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. e-mail: faldyna@vri.cz

Komise:

komise nejsou ustaveny

ODBOR ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, ENERGETIKY A VÝSTAVBY

Předseda OZTEV:

prof. Dr. Ing. František KUMHÁLA
Česká zemědělská univerzita v Praze e-mail: kumhala@tf.czu.cz

Komise:

zpracování zemědělské produkce k potravinářským i nepotravinářským účelům – předseda: doc. RNDr. Ing. Jiří BLAHOVEC, DrSc.

robotizace RV – předseda: doc. Ing. Milan KROULÍK, Ph.D. 

ODBOR POTRAVINÁŘSKÉ TECHNOLOGIE A TECHNIKY

Předseda OPTT:

Ing. Petr ROUBAL, CSc.
Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o., Praha e-mail: roubal@milcom-as.cz

Komise:

komise nejsou ustaveny

ODBOR VÝŽIVY OBYVATELSTVA A JAKOSTI POTRAVIN

Předsedkyně OVOJP:

Ing. Slavomíra VAVREINOVÁ, CSc.
Výzkumný ústav potravinářský Praha e-mail: slavka.vavreinova@seznam.cz

Komise:

komise nejsou ustaveny

ODBOR EKONOMIKY, ŘÍZENÍ, SOCIOLOGIE A INFORMATIKY

Předseda OEŘSI:

prof. Ing. Lukáš ČECHURA, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze e-mail: cechura@pef.czu.cz

Komise:

agrární politiky – předseda: doc. Tomáš DOUCHA, CSc.

právní – předsedkyně: JUDr. Jana BORSKÁ, Ph.D.

managementu a strategického rozvoje lidských zdrojů v zemědělství – předsedkyně: doc. Ing. Katarina STACHOVÁ, Ph.D.

ODBOR LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Předseda OLH

prof. Ing. Vilém PODRÁZSKÝ, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze e-mail: podrazsky@fld.czu.cz

Komise:

biologická – předseda: Ing. Dušan KACÁLEK, Ph.D.

lesnické ekonomiky – předseda: doc. Ing. Mgr. Roman SLOUP, Ph.D.; web komise: https://www.cazv.cz/ek/

lesní techniky – předseda: doc. Ing. Jiří DVOŘÁK, Ph.D.

ochrany lesů a myslivosti – předseda: doc. Ing. Petr ZAHRADNÍK, CSc.

mimoprodukčních funkcí lesa – předseda: Ing. Vladimír ČERNOHOUS, Ph.D.

ODBOR PEDOLOGIE

Předseda OP:

prof. Ing. Radim VÁCHA, Ph.D.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i, Praha – Zbraslav e-mail: vacha.radim@vumop.cz

Komise:

komise:  nejsou ustaveny

ODBOR VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Předseda OVH:

doc. Ing. Zbyněk KULHAVÝ, CSc.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i, Praha – Zbraslav e-mail: kulhavy.zbynek@vumop.cz

Komise:

voda v krajině

vodohospodářsky významné toky a vodní díla

vodárenství, stokování a čistírenství

ODBOR AGRÁRNÍCH DĚJIN

Předseda OAD:

Ing. Zdeněk NOVÁK
Národní zemědělské muzeum v Praze e-mail: zdenek.novak@nzm.cz

Komise:

komise nejsou ustaveny

Zpátky nahoru